Solcellsanläggning på Grevhagsskolan i Eksjö

“Det var den snyggaste solcellsinstallation jag sett!”

Orden kommer från besiktningsmannen som besiktigade den nya solcellsanläggningen på Grevhagsskolan i Eksjö. Skolans barn och alla andra kommuninvånare kommer att få njuta av fossilfri energi under många år som också kommer att bidra positivt till kommunens ekonomi. Trehundratjugo paneler med en sammanlagd effekt på 120kW kommer att producera cirka 100.000 kWh per år.

Ordning och reda på bygget

Snygga solcellsinstallationer är beroende av god planering och måste samordnas med andra installationer, t ex ventilation.

– Det är inte alltid projekteringsunderlaget stämmer med verkligheten, säger Gustav Särenborg från SmartTech Energy. I det här fallet hittade vi en alternativ plats för växelriktaren eftersom det tänkta utrymmet konkurrerade med dragningen av ventilationstrummor. Den nya placeringen bidrog också till att behovet av kabeldragning minskade och att vi kunde underlätta för framtida service och underhåll av anläggningen.

– Snygga installationer handlar också om att kablarna är fästa som dom ska och att panelerna sitter rakt. Det är detaljerna som gör det, säger Gustav.

Solcellsmarknad i stark tillväxt

– Man får känslan av att SmartTech Energy vill leverera en bra slutprodukt, det är en viktig egenskap hos en installatör, säger Patrik Stenebrand på Byggkompaniet som ansvarar för byggnadsentreprenaden.

– Framöver kommer vi att se att mer eller mindre varenda upphandling rörande nybyggnation av bostäder, industri eller andra samhällsbyggnader som Grevhagsskolan kommer att innehålla den här typen av energilösningar, säger Patrik.