Fem anledningar att skaffa EnergyHub för din fastighet

1. Ta kontroll

EnergyHub mäter och styr produktion och förbrukning i realtid samt jämnar ut fasernas olika belastningar mot elnätet. Använd data för analys och simuleringar.

2. Problemfri laddning av fordon

När du fördelar lasterna över faserna kan du öka belastningen utan att öka kostnaderna.

3. Sänk avgifterna

Kapa effekttoppar och fördela lasterna. Öka energiuttaget eller sänk huvudsäkringen för minskade kostnader.

4. Säkrad solel

Lagra solenergin i batteri för att använda på kvällen när lasterna ökar.

5. Kortare pay-off

Använd solenergin dygnet runt, sälj energiöverskottet, minska effektavgiften och sälj effektreserven.

Ta kontakt med Gustav Särenborg så berättar han mer om fördelarna med Ferroamp EnergyHub för just din fastighet.

EnergyHub från Ferroamp ökar tillgången på el

Många fastighetsägare ser vinster i att utöka fastighetens kapacitet genom att installera ett batterilager för att stötta upp vid toppar i fastighetens elförbrukning. Energin från nätet eller dina solceller kan lagras för att användas vid tider då elpriset är högre och när det kan finnas kapacitetsbrist i nätet. Allt detta är möjligt med ett batterilager i kombination med det intelligenta styrsystemet EnergyHub från Ferroamp. Du har full koll i din egen mobiltelefon på vad som händer i realtid med din energi.

En investering i EnergyHub lönar sig snabbt

Solceller i kombination med batterilager och EnergyHub skapar snabbt en förbättrad kalkyl för din fastighet, oavsett om det är i Jönköping, Växjö eller andra delar av Småland. När du producerar och lagrar egen el kan du snart både sälja och köpa el för att ladda hyresgästers elbilar, ladda och hyra ut bilpoolsbilar eller erbjuda snabbladdning (DC) vid omlastningsnoder för godstransporter. Genom att balansera elproduktion och elkonsumtion så kan avskrivningen på din anläggning bli så kort som 7 år jämfört med de 20-25 år som annars anges.

Vi är din trygga Ferroamp Partner!

Vi har glädjen att presentera oss som Preferred Partner hos Ferroamp, ett noga urval av installatörer som verkligen kan deras system.

Genom att välja en installatör som är preferred partner är du garanterad trygghet och kompetens vid installation, utbyggnad och service av din anläggning.

Stödtjänster till elnätet

Med ett batteri i ditt Ferroamp-system kan du tjäna pengar på att bidra med flexibilitet och balans till elnätet. Det kallas stödtjänster eller flextjänster. Ferroamp-systemet kan i dagsläget användas till den tjänst som heter FCR-D.

När du anmäler ditt system till tjänsten låter du en så kallad aggregator använda kapacitet i ditt system och snabbt ladda i eller ur batteriet under ett kort tidsintervall när elnätet behöver stöd.

Ferroamps unika lösning gör att du kan fortsätta använda batteriet till fastighetens behov samtidigt som det används för stödtjänster. De kallar det för öppen flexibilitet.

Varberg Energi erbjuder nu som första elbolag kunder med Ferroamp-system att delta på marknaden för FCR-D genom deras tjänst ”Flex batteri”. Den erbjuds i ett första skede för deras kunder i hela elområde 3 (utom Gotland).