EmPower Your House - Smartare PlusEnergiHus

Illustation på några hem med grön el.

Smartare PlusEnergiHus

SmartTech Energy anpassar din fastighet till framtidens hållbara affärsmodeller. Med bättre förutsättningar för att producera och konsumera grön energi ökar du värdet på fastigheten. Och sänker dina kostnader.

Vi installerar ett integrerat system med laddstationer för elbilar tillsammans med solpaneler och batterier som jämnar ut fastighetens effekttoppar och elförbrukning över dygnet. Det vinner både du och miljön på.

Elanalys

Låt oss analysera dina förutsättningar.

Vi gör en genomgång av förutsättningarna för hållbar produktion och konsumtion av el i din fastighet. Resultatet är ett förslag som sänker dina kostnader och förbättrar servicen till dina hyresgäster.

Ditt eget smarta PlusEnergiHus

Vi finns för dig som vill öka värdet på dina fastigheter.

SmartTech Energy uppgraderar din fastighet med elektriska installationer som motsvarar morgondagens krav på hållbara hus med egen produktion av el. Ditt smarta PlusEnergiHus. Alla leverantörer och varumärken som ingår i våra installationer handlas upp i samarbete med Elkedjan.

Intelligent styrsystem

Hjärtat i elanläggningen är ett intelligent styrsystem som mäter och styr produktion och förbrukning av fastighetens el i realtid. Det sänker dina kostnader för energi och nätavgifter.

Laddstationer för elbilar

Om bara några år är majoriteten av alla nya bilar som säljs elbilar. Det ställer helt nya krav på din fastighet. Med laddstationer från SmartTech Energy får du enkel och smidig service till dina hyresgäster som vill vara med och bidra till en hållbar värld. Du bestämmer själv hur du vill debitera för elen genom att välja bland våra abonnemangsformer.

Solceller

De flesta fastigheter har förutsättningar att bli PlusEnergiHus, dvs de producerar sin egen el. Speciellt intressant idag när elkonsumtionen ökar. De flesta av våra kunder kan till och med sälja sin överskottsel till elbolaget. Hur kul är inte det?

Energilagring och energidelning

Energilagret fylls med energi från dina solceller eller elnätet för att användas när det är som mest fördelaktigt. Har du fler fastigheter kan batteriet fördela energin till den fastighet som för tillfället behöver den mest. Smart och rättvist tycker vi.

IMD

Med IMD (Individuell Mätning och Debitering) från SmartTech Energy betalar varje lägenhetsinnehavare i ett flerbostadshus för sin egen energiförbrukning. Ingen åker snålskjuts på grannen vilket bidrar till att alla tänker lite extra på hur man konsumerar el, värme och vatten. Ytterligare en fördel med IMD är att fastigheten betalar för ett gemensamt elabonnemang vilket kan sänka kostnaderna för alla i fastigheten.

Tjänster för ditt smarta PlusEnergiHus

Vi är med dig hela vägen till framtiden.

SmartTech Energy hjälper dig hela vägen till ett smart PlusEnergiHus. Både före, under och efter installation för att du ska ha glädje av ditt smarta hus under många år.

Solkalkylatorn

Beräkna hur mycket solenergi du kan producera på ditt tak med vårt smarta verktyg.

Få nyheter från framtiden.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Smartare PlusEnergiHus. Här hittar du också länkar till nyheter kring energibidrag och skatter.

* indicates required

Boka din elanalys idag!

Vi analyserar dina förutsättningar för en hållbar produktion och konsumtion av el i din fastighet.

Namn

E-post

Telefonnummer

Företagsnamn

Adress

Meddelande