Solcellsbatteri & batterilagring i Jönköping med omnejd

LAGRA

Hitta ditt batteripaket

Batterilagring ger dig ett PlusEnergiHus

Smart Tech Energy samarbetar med Ferroamp som är leverantör av batterier och flexibla system för styrning av din elförbrukning. Vi installerar ett modulärt system vilket innebär att du kan bygga ut det efter behov. Du kan enkelt lägga till laddning av din nya elbil eller komplettera med solceller. Vill du ha fler batterier går det också bra. Du får en fastighet med flexibel och lönsam energianvändning. Vi kallar det PlusEnergiHus.

Spara din energi och kapa effekttopparna

Batterilagring hjälper dig spara energi. Du kan både ladda med solel för att använda när solen gått ner eller ladda med el från nätet när den är billig på natten för att använda när den är som dyrast under dagen. Du kan även hålla nere effektuttaget från elnätet genom att kapa effekttopparna och ladda ur batteriet när förbrukningen i fastigheten är som högst. Då vi inom en snar framtid kommer att ha effekttaxor i Sverige oavsett vilken elleverantör vi har, vilket elområde vi bor i eller vilken typ av abonnemang vi har så kommer det att vara lönsamt att engagera sig i sin elförbrukning alternativt låta ett batteri med ett smart styrsystem likt Ferroamp att styra vart, det hela börjar arbeta som en helhets- och funktionslösning där alla bitar pratar med varandra för att optimera energianvändningen i fastigheten.

Våra kunder har olika behov och förutsättningar men ett energilager har nyttor för alla, från den producerande industrin i Jönköping, fastighetsbolaget i Nässjö, lantbrukaren i Vetlanda till privatpersonens villa i Växjö.

Energilager och solcellsbatterier är även en utmärkt lösning för att hjälpa till att hålla ner effekten vid elbilsladdning både i stor skala vid en företags- eller publik parkering, såväl som hemma på garaget vid villan.

Få betalt för att balansera elnätet

Med ett batteri går det även att genom aggregatorer* vara med på Svenska kraftnäts frekvensregleringsmarknad. Detta innebär att en del av batteriets kapacitet görs tillgänglig för att vara med och hjälpa till att hålla frekvensen på elnätet vilket kan vara mycket lönsamt för dig som batteriägare.

* En aggregator är en aktör som samlar ihop resurser från flera batterier och deltar på elmarknaden som en enhet.

Öppen flexibilitet

Med ett batteri i ditt Ferroamp-system kan du få betalt för att bidra med flexibilitet och balans till elnätet. Det kallas stödtjänster eller flextjänster. Ferroamps unika lösning gör att du kan fortsätta använda batteriet i fastigheten samtidigt som det används för stödtjänster. Vi kallar det öppen flexibilitet. ”Flex batteri” är idag tillgängligt i elområde 3 i Sverige, därav är det tillgängligt för kunder i Nässjö, Jönköping, Vetlanda med omnejd som vill njuta av flexibiliteten att kunna nyttja sin producerade solenergi och använda den fulla kapaciteten av energilagring till både effekttoppar, elprisarbitrage och stödtjänster. Tjänsten testas just nu även i elområde 4.

Varberg Energi erbjuder nu som första elbolag Ferroamp-kunder att delta på marknaden för stödtjänsten FCR-D genom tjänsten ”Flex batteri”. Samarbetsprojektet handlar om tjänsten FCR-D (Frequency Containment Reserve Disturbance) och innebär att man under perioder ställer batterikapacitet till förfogande som kan användas om det plötsligt inträffar störningar i nätet. Mjukvaruföretaget Ntricity samlar flera mindre Ferroampsystem med batterier som de kan styra centralt så att Varberg Energi i sin tur kan sälja den samlade kapaciteten till Svenska kraftnät.

Läs mer hos Varberg Energi

Hur stort batteri ska jag ha?

Det finns energilagring och batterier som passar alla typer av fastigheter och anslutningar. I en villa är installeras vanligtvis någonstans mellan 7–20 kWh och idag kan man nyttja Skatteverkets ”Grön Teknik” avdrag för att få upp till 50% skattereduktion på material och installation. Våra lösningar är skalbara och modullära och går att utöka över tid och behov.

Större fastigheter, industri och lantbruk behöver oftast en större lösning av energilagring då deras anslutningar är större och effekttoppar högre. Här installeras allt ifrån 50kWh upp till flera mWh allt beroende på hur mycket solenergi som ska kunna lagras, hur mycket och hur länge man ska kunna stötta elnätet vid eventuella stödtjänster samt vilka behov och effekttoppar som finns i verksamheten eller fastigheten.

Rådfråga oss gärna, vi tittar på din fastighets behov i dagsläget men tänker även långsiktigt och skalbart för att optimera funktionslösningen i verksamheten så att den fungerar optimalt med övriga installationer såsom elbilsladdningen, solcellsanläggningen, belysningen eller IMD.

Vad är livslängden på batterilagring?

Garantierna för Ferroamps batterier sträcker sig mellan 5 och 10 år. Batteriet kommer inte sluta att fungera efter det utan kommer att kunna nyttjas under många år även efter att garantin har löpt ut.

Boka kostnadsfritt besök