PlusEnergiHus från SmartTech Energy

Hållbar produktion av grön el med hjälp av solceller ställer höga krav på elanläggningen i din fastighet. Speciellt när du vill ge dina hyresgäster modern service i form av elbilsladdning och individuell mätning. SmartTech Energy är ett nytt elbolag som hjälper dig bygga hållbara och klimatneutrala fastigheter.

Matz Magnusson, Gustav Särenborg, Håkan Särenborg och Emmie Särenborg hälsar dig välkommen till vårt nyhetsbrev!

Elanalys för hållbara fastigheter

Med en Elanalys skapar du bra förutsättningar för ditt eget PlusEnergiHus. Vi hjälper dig optimera el- och effektanvändningen vid installation av laddstationer och solpaneler genom att jämna ut fastighetens effekttoppar och elförbrukning över dygnet. På så vis ökar du värdet på fastigheten. Och sänker dina kostnader. Det vinner både du och miljön på.

Boka Elanalys

Intelligent styrsystem kapar effekttopparna

Hjärtat i ditt PlusEnergiHus är ett intelligent styrsystem som mäter och styr produktion och förbrukning av fastighetens el i realtid. När elbolagen planerar för framtida effekttariffer och debiterar för effekttopparna kommer vår lösning att sänka dina kostnader för energi och nätavgifter.

Effekttariffer har som huvudsyfte att optimera utnyttjandet av elnätet. Det kommer bli dyrare för konsumenter att ladda elbilen vid samma tidpunkt som andra energikrävande maskiner nyttjas. Ett pris baserat på uppmätt effekt ska ge kunden rätt förutsättningar att kunna ladda när elanvändningen i samhället är låg.

Prata med Gustav om energidelning

Energilagring och energidelning i mikronät

Nu godkänner Sverige energidelning i mikronät. Från och med årsskiftet kommer nya regler som möjliggör att en solcellsanläggning eller energilager kan nyttjas gemensamt av flera fastigheter. SmartTech Energy använder Ferroamps patenterade PowerShare teknik som ger dig ett smartare PlusEnergiHus.