Kan industrin minska sin sårbarhet vid effektbrist?

Kan vi hitta lösningar på utmaningar med nätkapacitet och lokala effektunderskott? Samtidigt som många räknar med att vi inom 10 år måste fördubbla vår fossilfria elproduktion i Sverige?

Den här situationen tillsammans med skyhöga energipriser skapar oro inom industrin. Tillfälliga och oplanerade avbrott i elleveranserna kan t ex leda till långa ställtider av maskiner när elen kommer tillbaka.

Energieffektivisering och egen tillverkning av el
Lösningarna är både energieffektivisering av produktionen samt egen tillverkning av elektricitet. På SmartTech Energy får vi också många frågor kring redundans som kan skapas genom användning av batterier som dessutom bidrar till att sänka effekttopparna. Med en installation av batterier tillsammans med EnergyHub från Ferroamp balanseras faserna i elanläggningen vilket sänker kostnaderna för elbolagens effektabonnemang och minskar behovet av högre huvudsäkring. I slutändan handlar det här om industrins konkurrenskraft och förmåga att minska sin sårbarhet genom att bli lite mer självförsörjande på elektricitet.

Villaägaren halverade sin elförbrukning

Villaägaren Joakim Amborsson har halverat sin elförbrukning sedan han köpte sitt hus i Danderyd -trots att familjen byggt ut huset till dubbel storlek.

Med stigande elpriser över hela landet ökar behovet att spara på hushållselen. Joakim tar hjälp av solceller och huset värms upp av bergvärme. Genom en EnergyHub från Ferroamp skapas växelström av solens strålar som huset kan använda, bergvärmepumpen producerar värme och varmvatten. Genom appen har Joakim full kontroll på elen och det aktuella kilowattpriset.

När det är så höga elpriser, stänger du då av maskinerna och släcker lamporna?

• Systemet känner av detta och stänger av sig självt, säger Joakim Amborsson
Joakim uppskattar att projektet kostat runt 500 000 kronor. Investeringen i husets elförsörjning räknar han med ska betala av sig själv inom tio år.

• Just med dessa elpriser ger det här oss en besparing på ungefär 50 000 kronor per år, säger Joakim Amborsson

Källa: SVT Nyheter