Förslag om förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Finansdepartementet meddelade förra veckan att ett förslag om att höja skattereduktionen för solcellsanläggningar har remitterats. Förslaget innebär en höjning från 15 procent till 20 procent.

I dag kan privatpersoner få skattereduktion för att installera viss grönt teknik, det så kallade gröna avdraget. Skattereduktion ges med 15 procent av arbets-och materialkostnaden för installation av solceller. Detta stöd ska bidra till att fler hushåll väljer att installera solceller, vilket i sin tur kan leda till ökad produktion av förnybar el och minskat beroende av fossilbaserad elproduktion.

Nu bör efterfrågan på solceller stimuleras ytterligare och därför ska subventionsgraden för installation av solceller höjas från 15 till 20 procent.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Källa: Regeringen

EU-parlamentet: Laddningsstationer ska finnas tillgängliga var 60:e kilometer

En laddningsstation var 60:e kilometer ska finnas på EU:s huvudvägar senast år 2026. Målet är en del av EUs plan att bli klimatneutralt.

Om vi vill minska på trafikutsläpp så måste vi förnya våra bilar, och då krävs en infrastruktur som gör det möjligt, säger Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman för klimat- och miljöenheten vid kommunikationsministret.
Ett av parlamentets krav är att det ska vara lätt och förmånligt att ladda sin elbil.

Trots att elpriserna är höga är det billigare att köra med el än med fossila bränslen påpekar Tuuli Ojala.
Källa: Svenska Yle

Bostadsbolagen väljer solceller

De tre bostadsbolagen Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem har tillsammans installerat över 22 000 kvadratmeter solceller på sina fastigheter och planerar för en fortsatt ökning kommande år.

De stigande elpriserna har gjort det mer lönsamt att fylla taken med solceller. Låga energipriser är det absolut viktigaste för bostadsbolaget, säger Anton Leigard, fastighetsutvecklingschef vid Svenska bostäder
Lennart Söder som är professor i elkraftssystem vid KTH i Stockholm tror att företag som varigt förutseende och som investerat i förnybar energi kan ha konkurrensfördelar nu framöver.

Klimatfrågan väntar inte och sol samt vind blir billigare medan fossila bränslen blir allt dyrare, allting talar för att den förnybara energin kommer bli alltmer lönsam.

Alla tre bostadsbolagen planerar att bygga fler solceller framöver och när det gäller Svenska bostäder har deras solceller genererat 1 200 megawattimmar i år. Med dagens elpriser motsvarar det 2,5 miljoner kronor.

Det är el som vi aldrig behöver handla på elmarknaden och det är det vi hela tiden arbetar med, att hålla nere vår elförbrukning. Det kan man göra genom att antingen producera elen själva eller se till att husen drar så lite el som möjligt.
Källa: Sveriges Radio