SmartTech Energy skapar plusenergihus

SmartTech Energy lanserades på marknaden i september och har fått en rivstart – erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industrier och privatpersoner smarta energilösningar i en tid när energi är en stekhet fråga.

Ett nytt bolag har sett dagens ljus: SmartTech Energy, en helhetsleverantör av smarta energilösningar till fastighetsägare inom allt från industrin till hyresbostäder. Bakom företaget står gänget i Elteknik, det vill säga familjen Särenborg.

– Vi vill tillföra energi till fastigheten så den blir så självförsörjande som möjligt. Helst vill vi inleda med en elanalys där vi mäter av hur mycket fastigheten förbrukar. Efter det tittar vi på hur ska vi bygga upp det så att det blir så bra som möjligt, med solceller, batterilagring och laddstation. Men allt börjar med energihubben, säger Håkan Särenborg, VD och ägare.

Energihubben är ett intelligent styrsystem som mäter och styr produktion och förbrukning av fastighetens el.

– Man kan använda den som likriktare för framtida solcellsinstallation och som fasbalansering. Den är hjärtat i själva anläggningen, säger Håkan.

Helhetslösningar

Solcellsmarknaden har varit på uppgång under en längre tid och många aktörer erbjuder solceller. Det som varit viktigt för SmartTech Energy är att inte bara sälja solceller utan att förse fastighetsägaren med en helhet. Med batterilagring kan man nyttja lagrad solenergi även under mörka timmar.

– Med en traditionell solcellsanläggning går förbrukningen över till elnätet när solen går ner, men med energilagring kan man förbruka energin även nattetid. När vi installerar ett intelligent styrsystem tillsammans med energilagring så kan man styra så att man fyller på batterierna när det är låg produktion i fastigheterna och sedan använda den lagrade energin när produktionen ökar. På så sätt får man en jämnare energiförbrukning och kapar energitopparna, säger Gustav Särenborg, projektledare.

– Vi vägleder våra kunder att inte hamna i läget att man överproducerar, för det är ganska dåligt rent ekonomiskt att behöva sälja tillbaka överproducerad el till leverantörer. Vi vill komma in tidigt i processen och hjälpa kunden med en lösning som matchar fastighetens förbrukning. När det gäller leverans och försäljning av laddlösningar för bilar jobbar vi med att installera enkla laddlösningar hemma hos privatpersoner och större anläggningar hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, men även till företag som efterfrågar laddlösningar till sina tjänstebilar. Vi kan även erbjuda hela paketeringslösningar med betalfunktioner för exempelvis laddboxar, säger Håkan.

Succé från start

SmartTech Energy lanserades på marknaden i september och man har redan sålt flera anläggningar.

– Det här kommer bli jättestort, vi har fått enormt bra respons. Man ser att branschen håller på att ändra sig, det kommer in andra aktörer och vi märker att traditionella elbolag är väldigt populära bland de här techföretagen att komma in med vår elkompetens, som många av aktörerna kanske inte besitter. Vi vill vara med på den här resan, vi vill bygga upp något som är hållbart, avslutar Håkan Särenborg.