SmartTech Energy i samarbete med Trivselhus

Genom ett nytt samarbete mellan Trivselhus och SmartTech Energy kan Trivselhus kunder nu välja till ett helt integrerat system, där solpaneler och batterier jämnar ut fastighetens effekttoppar och elförbrukning över dygnet. En smart energiinvestering för framtiden i kundens nybyggda hem.

– Vi är mycket glada över att etablera ett samarbete med en stark och rikstäckande leverantör som har produkter som passar våra varumärken och kan anpassa installationen efter kundens behov. Tack vare detta samarbete kan vi optimera installationen så att kunden kan maximera nyttan och dessutom ha en färdig anläggning redan vid inflyttning, säger Jonas Regnander, VD Trivselhus.

Systemet omfattar solpaneler och batterilagring där den unika styrenheten EnergyHub från Ferroamp mäter och styr produktion och förbrukning i realtid samt jämnar ut fasernas olika belastningar mot elnätet. Data för analys och simuleringar kan användas för att kapa effekttoppar och fördela lasterna. Via batteri kan solenergin lagras för att användas vid tider när lasterna ökar. Effekttoppar kontrolleras även vid laddning av elbil via laddbox. I gynnsamma fall leder allt sammantaget till att det nybyggda huset blir ett PlusEnergiHus, alltså ett hus som producerar mer energi än vad det förbrukar.

– Vi känner stolthet och glädje över att ha inlett ett samarbete med en partner som, precis som vi, värdesätter kvalitet till kunden. Tillsammans med Trivselhus kommer vi att kunna sätta kundens behov och önskemål gällande smart energi i deras framtida hem i fokus, säger Jesper Cimen, Affärsutvecklare, SmartTech Energy.

Han tjänar tusenlappar när hembatteriet stöttar elnätet

Den nionde november kopplades kärnkraftreaktorn i Oskarshamn bort på grund av ett turbinstopp. Alexander Wennebrinks hembatteri agerad omedelbart och tryckte ut el på nätet. Allt för att hjälpa till att parera bortfallet i elproduktionen och säkerställa frekvensen i elnätet.

Alexander har investerat i solceller, batterier, växelriktare och laddbox. Han är en av de som under hösten vart pilotanvändare för aggregeringstjänsten Currently. Företaget kallar tjänsten för ett ”virtuellt kraftverk”, som länkar samman batterier över hela landet.

Tillsammans får de tillräckligt hög effekt för att leverera stödtjänster till Svenska kraftnät. Innan har tjänsten endast funnits för större aktörer men i december blir det även möjligt för privatpersoner att vara med -och tjäna pengar på- stödtjänster, som balanserar elnätet och upprätthåller rätt frekvens.

– Jag har fått intäkter på 1 775 kronor under de tre veckor som jag hittills använt tjänsten, säger Alexander.

Källa: Ny Teknik

Stora elbolag får sämst betyg av kunderna

De stora el- och värmebolagen som Eon och Fortum får sämst betyg av kunderna enligt en mätning gjord av elbranschen, enligt Svenskt kvalitetsindex (SKI).

Men sammantaget får alla leverantörer ett historiskt svagt betyg, till följd av pristurbulensen på elmarknaden.

Mätningen är baserad på nästan 10 300 intervjuer genomförda i oktober och november 2022.

Av elhandelsbolagen är privatkunderna mest nöjda med nykomlingen Tibber medan de är minst nöjda med Eon, i botten ligger även Fortum tillsammans med Göta Energi.

Förutom att erbjuda lägre priser vill kunderna att leverantörerna ska öka möjligheten att påverka den egna elförbrukningen.

”Mycket handlar om information”, skriver Ludwig Schmidt, analytiker på SKI i pressmeddelandet.

”Tillexempel önskar kunderna mer information om och förståelse för hur och vad som påverkar priset”, tillägger han.

I och med de höga och varierande elpriserna har kunderna engagerat sig mer i sina elavtal och ökat kontakten med leverantörerna.

Källa: Dagens Industri