PlusEnergiHus med ny teknik för bostadsrätts­föreningar i Småland

Nässjö Näringsliv anordnade en frukost kring temat ny teknik för att spara energi. Ett fyrtiotal representanter för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare samlades i Nässjö för att få inspiration kring ny teknik och hållbara energilösningar.

Håkan Särenborg från SmartTech Energy var en av föreläsarna. Företaget installerar helhetslösningar för fastigheter där solceller och laddstationer för elbilar kombineras med batterier i ett system som man kallar PlusEnergiHus.

Hjärtat i systemet är Ferroamps intelligenta EnergyHub som bl a har fördelen att den balanserar effekttoppar som skapas vid elbilsladdningen. På så vis undviker fastighetsägaren att höja sin huvudsäkring. Ytterligare en fördel är att man sänker sina avgifter i de fall där energibolagen introducerat effekttariffer.

Att det här är något som är intressant för bostadsrättsföreningarna märktes inte minst på det stora antal frågor Håkan fick efter sin föreläsning. Många söker hållbara lösningar där man är mindre beroende av svängningar i energipriserna.

Ferroamp lanserar smart energilagringssystem

Med en snabbt växande efterfrågan på energilager för privatpersoner och mindre flerbostadshus introducerar Ferroamp nu ett nytt skalbart batterisystem. Det nya systemet möjliggör för kunderna att tjäna pengar på dagens stora prisvariationer på el.

– Det nya modulära systemet kan enkelt anpassas efter behov och är ett konkurrenskraftigt alternativ för energilagring som optimerar utnyttjandet av fastighetens nätanslutning. Villaägare ges möjlighet att påverka sin elräkning, något som är aktuellt i dagens situation med höga elpriser, och kan även dra fördel av så kallat grönt avdrag.

Ferroamps befintliga funktioner stöds i det nya systemet, till exempel möjlighet att maximera användningen av egenproducerad solel, kapa effekttoppar samt att med schemaläggning kunna köpa el till lägre pris under nattetid. Med den senaste tidens pristoppar på el ger det betydande fördelar för användaren. Kommande funktioner som spotprisstyrning och frekvensstödstjänster, där man via en aggregator bidrar till att Svenska Kraftnät kan balansera elnätet, medger en väsentlig reduktion av återbetalningstiden på batteriinvesteringen.

Leveranser av det nya batterisystemet påbörjas under andra kvartalet 2022.