Nu kan elintensiva företag söka stöd

Elslukande företag har nu möjligheten att söka stöd hos Energimyndigheten. Stödet är avsett för företag som använder extra mycket el i sin tillverkning och har drabbats hårt av höga elpriser under hösten 2022. Stödet kan sökas mellan 6 mars och 17 april 2023 och ansökan sker för de sista tre månaderna förra året, oktober 2022 till och med december 2022.

Du kan läsa mer om kriterierna och ansöka om elkostnadsstödet på Energimyndighetens hemsida, www.energimyndigheten.se

Källa: Elkostnadsstöd för elintensiva företag (energimyndigheten.se)

Ferroamp och Varberg Energi i samarbete om frekvensregleringstjänster

Genom att sälja tjänster för frekvensreglering kan hushåll och bostadsrättsföreningar som äger ett batteri för energilagring tjäna pengar på att stötta elnätet.

Nu inleder Ferroamp och Varberg Energi ett samarbete där de skrivit en gemensam avsiktsförklaring för att ta fram ett erbjudande om att delta på marknaden för den hett efterfrågade tjänsten FCR-D. FCR-D handlar om att erbjuda kapacitet som kan användas när plötsliga störningar inträffar i nätet.

Elsystemet måste vara balanserat. I varje ögonblick måste lika mycket elektricitet produceras som det förbrukas. Det kan lösas genom att styra såväl produktion som förbrukning. Tidigare har enbart större elförbrukare kunnat delta i handeln men nu finns även möjligheten för villaägare och bostadsrättsföreningar som äger en flexibel resurs, som exempelvis batterier, elbilsladdare och solceller delta på marknaden.

Ferroamp-systemet som kopplar ihop solelproduktion, elbilsladdning och energilager med ett likströmsnät ger batteriet den smarta styrning som krävs för att kunna delta på frekvensregleringsmarknaden.

Källa: Ferroamp och Varberg Energi i samarbete om frekvensregleringstjänster | Ferroamp AB (publ)

Allt fler bolag fixar sin egen energi

Efterfrågan på solceller, batterilager och värmepumpar har skjutit i taket inom näringslivet.

Bolagens intresse för att producera sin egen energi med hjälp av sol, vind och batterier har rusat det senaste året. Ny data från Svenska kraftnätverk visar att 2022 var ett rekordår sett till antalet mottagna ansökningar från bolag om att leverera stödtjänster och el till kraftnätet.