Ferroamp räddaren i nöden när elbolagen inför effekttariffer

Senast 1 januari 2027 ska alla elnätsföretag i Sverige ha infört så kallat effekttariffer. Några har redan gjort det och andra är på god väg. Effekttariffer ska bidra till att elnätet kommer att användas så effektivt som möjligt, detta för att undvika effekttoppar som kan leda till problem i elsystemet.

Vad innebär det för dig som konsument? En effekttariff leder till att du får betala mer om du använder mycket el vissa timmar då elnätet är ansträngt som exempelvis eftermiddagar samt kvällar och mindre övriga timmar. Det kommer att bli dyrare för dig som konsument att ladda elbilen hemma-om du vid samma tidpunkt använder andra energikrävande maskiner.

Det finns stor variation i hur elnätsföretagen valt och kommer att välja att utforma och implementera effekttariffer. Vissa väljer att ta betalt för högsta timvärdet under alla årets dagar medan andra tar betalt för ett medelvärde av ett antal av de högsta timvärdena under vissa tider. Det är viktigt att ha koll på hur effekttarifferna ser ut och kommer att se ut hos det elnätsföretag som driver elnätet där du bor.

Hur kan SmartTech Energy hjälpa?

Genom att ta kontroll över dina laster med hjälp av Ferroamp Energyhub´s unika system kan vi både balansera ditt effektuttag och kapa dina effekttoppar vilket kommer innebära en lägre elkostnad.

Ta kontakt med Gustav för mer information.

De första tyngre ellastbilarna rullar nu i Nässjö

I december 2022 installerade SmartTech Energy två stycken 40 kW laddstationer åt åkeriföretaget Procab Transportservice AB. Kort därefter levererades de första tyngre ellastbilarna och nu rullar de i Nässjö.

Procab Transportservice har valt att investera i fossilfria tunga fordon.

-Tidigare har vi kört med några biogasbilar. Nu finns det ju dock större möjligheter att ladda bilarna. Dessutom går det att köra lite längre sträckor på el. Jag kände att det var värt att testa och se hur det funkar i verkligheten, säger Stefan Karlsson som är VD för Procab Transportservice.

Stödet för att öka de fossilfria turerna med tunga fordon är högt och laddstationerna ökar i antal hela tiden. Just nu finns det 1,5 miljard avsatt från Energimyndigheten där man ska elektrifiera den tunga trafiken och ha laddsattioner som endast är anpassade för det. Målet är att de ska vara öppna 24 timmar om dygnet och finnas på en radie på 15 mil.

Gustav Särenborg-Diplomerad solcells projektör

Under förra veckan var Gustav på utbildning i Borås och är nu diplomerad solcells projektör.

Alla medarbetare på SmartTech Energy drivs av att vara i framkant när det kommer till kompetens och jobbar hela tiden med att utvecklas och lära sig nya saker inom sin roll på företaget.

Är du intresserad av att få en skräddarsydd energilösning för just din fastighet? Vi analyserar dina förutsättningar och offererar en lösning som du kommer dra nytta av mest.