Elnätsavgift, så sänker du den

SmartTech Energy erbjuder ett system för avancerad fasbalansering från FerroAmp. Ett resultat av systemet är ofta en lägre elnätsavgift, bland annat eftersom det vanligtvis räcker med en lägre huvudsäkring.

När allt fler elnätsägare inför effekttariffer ökar besparingen i dessa områden ytterligare, eftersom fasbalansering kan begränsa effekttopparna som annars uppstår, t ex vid laddning av elbilar.

Prata med Gustav om fasbalansering

Optimal laddning av elbilar

Ferroamps EnergyHub, med den patenterade dynamiska fasbalanseringen som skyddar fastighetens huvudsäkring, ger redan idag en effektivisering av fastighetens elkonsumtion. Med integrationen av kommunikationsstandarden för EV-laddutrustning, OCPP 1.6-J, som kommer med releasen av systemmjukvara i december, möjliggörs styrning av laddboxar för elbilar direkt via EnergyHub, samt optimal laddning av elbilen. Den här nya funktionen blir tillgänglig för såväl nya som befintliga EnergyHub-ägare via over the air updates (OTA) och visualiseras i EnergyCloud.

Läs mer om FerroAmps EnergyHub

– Integrationen av den nya kommunikationsstandarden, som ger möjlighet att styra elbilsladdning via EnergyHub, öppnar nya möjligheter inom EV-laddsegmentet. Vi ser fram emot att integrera med marknadens bästa laddboxtillverkare och ge allt fler villa- och elbilsägare möjlighet till en stabil och effektiv laddning av elbilen – utan att överbelasta vare sig fastighetens huvudsäkring eller vårt gemensamma elnät, säger Krister Werner, vd på Ferroamp.