Solceller

Solceller fungerar bäst i en helhetslösning

Solceller fungerar bäst om de finns i ett system, till exempel tillsammans med batterier eller laddstationer för elbilar. Då utnyttjar du solenergin optimalt eftersom den solel du inte förbrukar under dagen när solen skiner kan användas på natten för att ladda elbilar som är anslutna till fastigheten.

Bild på laddstation

Använd solenergin när den behövs

Genom att kontrollera när solenergin används blir solcellerna mer värda. Du kan välja att använda energin direkt i ditt hus, sälja den vidare eller spara den för ett senare tillfälle. Med Ferroamps intelligenta styrsystem EnergyHub kan du styra energin dit där den behövs bäst, t ex genom att starta värmepumpen vid överproduktion av solel och lagra energin i en ackumulatortank. På så vis får man en jämnare energiförbrukning och kapar effekttopparna.

Solceller på taket av en vit vill

Dela med dig av din energi

Har du fler byggnader på en större fastighet kan du välja att sätta solcellerna på den byggnad som har bäst förutsättningar med flest soltimmar. Överskottsenergin kan du fördela till de andra byggnaderna genom ett mikronätverk utan att behöva sälja tillbaka elen till ditt energibolag.

Solceller i PlusEnergiHus från Smart Tech Energy

Vi vill att du ska ha så stor nytta som möjligt av dina solceller och ta vara på energin på ett bra sätt i en helhetslösning som vi kallar PlusEnergiHus. Prata med Gustav Särenborg om hur du kan få en effektiv energilösning med snabbare avbetalningstid på dina solceller.

Bra förutsättningar för solpanel i Jönköping, Växjö, Nässjö, Eksjö och Vetlanda

Vi vet att effektiviteten hos en solcell ökar vid kyla. På det småländska höglandet är årets medeltemperaturer lite lägre, vilket är positivt för din solpanel. Effekten för en vanlig solpanel går ner med ca 0,4% för varje grad över 25 grader. Nässjö är en av Sveriges högst belägna orter med närmare 400 meter över havet och här är årets genomsnittstemperatur 6,6 grader. I Eksjö, Vetlanda och Växjö ligger den runt 7 grader. I Göteborg ligger den över 8 grader.

Radhusvillor med solceller på taket

Tumregel för energiproduktion med solcell i Sverige

Enligt organisationen Energiföretagen är en tumregel att varje installerad kilowatt (kW) solceller årligen ger ca 1.000 kilowattimmar (kWh) energi. För att din solcell ska producera så mycket krävs en yta på ungefär 7 kvadratmeter.

Hur konkurrenskraftig är din solpanel?

Kostnaderna för en solcell har sjunkit med ungefär 80 procent de senaste tio åren. Här kan du som bor på det småländska höglandet dra nytta av att den globala marknaden och konkurrensen växer snabbt. Dessutom finns gröna avdrag, liknande rot och rut, i storleksordningen 20% av kostnaden för din installerade solpanel (inklusive material och arbetskostnad). Du får avdraget direkt på fakturan från SmartTech Energy.

Fakta

Utvecklingen för solceller

Det gröna avdraget fick bra fart på de nya solfångarna. Någon gång i vinter kan antalet nätanslutna solcellsanläggningar överstiga 100 000, enligt tidningen Ny Teknik.

Källa: Ny Teknik, 2021 09 13

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida.

Acceptera
Hantera